Mistrzowie jazdy po ścianach, zjazdów z wąskich murków oraz ulicznego stylu czyli ekipa DIME as fuck!@#$% SYTY SZTOS NA CZTERY ŁAPY!@#$

feat: Will Marshall, Antoine Asselin, Jake Johnson, Jamal Smith, Alexis Lacroix, Joe Valdez and many more.

(32)