Matthew Velez gości u nas często i zawsze jego produkcje cechuje uliczny klimat brudnego VX’a!@#$% DOPE xxx SZTOS!@#$%

Występują: Mike Velez, Joey Jordan, Tyler Dudas, Nick Napolitano, Chris Campion, Ian McGraw, Sam Cardelfe, Drew Ricci, Kevin Darmon, Ed Kuus, Matt Velez, Brian Costadina, Braydon Szafranski, Dan Tutalo, Dylan Wisniewski, Chachi, Billy McFeely, Kevin Davis, Joe Russo, Justin Helmkamp, Jesse Chahalis, Sylvester Eduardo, Nick Ferro, Richie Rizzo, Josh Wilson, Zach Bonime oraz Mark Humienik!@#$%

(124)