Rad street and that’s it!@#$% speed, style and vx if you need something else go fuck yourself!@#$% DOPE///SZTOS

Pamiętajcie ziemianie, nie jesteście sami, jesteśmy jeszcze my skateboardziści i patrzymy się na was jak chodzicie bezproduktywnie po tym ziemskim padole!@#$

(153)