W Nowym Jorku ciepłota wróciła to i new york times znowu wydają!@#$% v.10 DOPE///SZTOS

(190)