One thing is for sure harder than “no comply’s” and this thing is called “hand plant’s”. Not anyone can do or learn them now like other oldschool tricks! Maybe it must stay that way and we can only watch memories of that trick from the past.

Nie każdy może się nauczyć tego tricku a w szczególnościnie każdy stary skejter. Może małolaty przywrócą jeszcze kiedyś blask tego pojebanego tricku z przeszłości. Zanim to się stanie to możecie obejrzeć jednego z największych mistrzów Hand planta, czyli Mike’a V w montażu z 1986 roku!@#$% RAD!DOPE!SZTO$!

(189)