ATOM to pierwszy odcinek z niezależnej produkcji o nazwie “•SOURCE”. Ben Chadourne nagrał 10 minut ulicznej jazdy, w której występują:
Roman GONZALEZ, Pako PION, Remy TAVEIRA, Gauthier ROUGER, Alex RICHARD, Josh PALL, Fred PLOCQUE SANTOS, Guillaume DULOUT, Luy Pa SIN, Kevin RODRIGUES, Paul GRUND, Ben CHADOURNE, Manuel SCHENCK, Edouard DEPAZ, Silvester EDUARDO, Jordan TRAHAN & Vincent TOUZERY

Kolejny odcinek za 4 miesiące! DOPE/SZTOS

(246)